الزام به تمکین با توجه به درخواست طلاق از طرف زوجه چگونه است؟

question: 

  رفتار غیراخلاقی همسرم (ازدواج مجدد بدون اجازه) از دیماه خانه رو ترک کردم و ایشون تمکین برای من گرفت و الان بعد از شش ماه حکم الزام به تمکین برای من اومده.

answer: 

در صورتیکه بدون اجازه شما ازدواج مجدد نموده باشند و بتوانید اثبات نمایید حق طلاق به شما داده خواهد شد و میتوانید علاوه بر مطالبه ی مهریه طلاق بگیرید.